Choose your language
Избор на език

Устойчив, Етичен и воден от Качеството

Евродистрибутори ООД работят и да споделят социалните и екологични ценности на Кимбърли-Кларк. Като изключителен индустриален доставчик Евродистрибутори спазва действащите закони, бизнес етика, стандарти и работи за увеличаване на устойчивостта. Евродистрибутори ООД силно се ангажира с бизнес етиката, преценката на вземане на решения от страна на партньорите в съответствие с морални концепции. Етичните въпроси, варират от практически, тясно определени въпроси, като задължението на фирмата да бъде честен с клиентите си, за по-широки социални и философски въпроси, като например отговорността за запазване на околната среда и защита на правата на служителите. Евродистрибутори ООД не толерира етични конфликти развити от конфликти между различни интереси. Ние трябва да балансираме идеално срещу практичното - необходимостта да се получи разумна печалба за акционерите, с честност в бизнес практиките.

  • Kleenex distributed in Bulgaria by Eurodistributors
  • Scott distributed in Bulgaria by Eurodistributors
  • Kimcare distributed in Bulgaria by Eurodistributors
  • KleenGuard distributed in Bulgaria by Eurodistributors
  • Kimtech distributed in Bulgaria by Eurodistributors
  • Jackson Safety distributed in Bulgaria by Eurodistributors
  • Wypall distributed in Bulgaria by Eurodistributors
  • Aquarius distributed in Bulgaria by Eurodistributors